Yleinen verkkovalvonta ja yksityisyys

 

:: Viimeisetkin yksityisyyden rippeet on nyt vaarassa mennä.

:: Virkamiehet ja poliitikot haluavat luoda yleisen vekkovalvonnan Suomeen. 

Perusteluna/verukkeena esitetään terrorimin torjunta ja kyperhyökkäysten torjunta.

Työryhmä on nyt mietiskellyt ja tullut tulokseen, että meillä tarvitaan oikeus verkkovalvontaan, jota Supo ja Puolustusvoimat tekisivät.

Onneksi viestintäministeriö on tässä asiassa asiallisella kannalla.

Mediasta:

LVM vaatii lisää keskustelua verkkovalvonnan tehokkuudesta ja vaikutuksista http://www.lvm.fi/uutinen/4430487/lvm-vaatii-lisaa-keskustelua-verkkoval...

HS: Armeija, Supo ja ministeriö eri mieltä verkkovalvonnasta http://www.taloussanomat.fi/uutiset/2015/01/11/hs-armeija-supo-ja-minist...

Yleisen verkkovalvonnan ajajien motiivit eivät kestä kriittistä tarkastelua

Motivoiduin kirjoittamaan tästä asiasta toivoen, että kansanedustajat ja muut päättäjät kiinnittäisivät huomiota ihmisen perusoikeuteen säilyttää edes jonkinmoinen yksityisyys. Tässä on nyt vaarassa käydä niin, että yksityisyys menee ja siitä ei kuitenkaan tule niitä hyötyjä, joilla valvontaa ajavat virkamiehet ja poliitikot asiaa perustelevat.

Nyt on vielä mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan ja löytää asiallinen ratkaisu, joka turvaa ihmisille kohtuullisen yksityisyyden. Toivon kansanedustajien perehtyvän näihin asioihin oikeasti, etteivät  tekisi päätöksiä heikon informaation pohjalta.

Meillä on herätty kybervaaraan vuosia myöhemmin kuin monissa muissa maissa. Kyberturvallisuuskeskus hakee vasta uomiaan.

Kyberturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen, todella tärkeä asia, peruskäyttäjästä alkaen, joten olisi hyvä löytää asiallisia ratkaisuja ilman ylilyöntejä.

Myös asiallista kyberkoulutusta olisi annettava ala-asteelta alkaen, että mahdollisimman monella olisi bottivapaa PC.

Olen jonkin verran perehtynyt kyberturvallisuuteen -monia vuosia työssäni ja harrasteena.   

Käsitykseni on:

:: Suomen viranomaiset eivät pysty takaamaan kyberturvallisuutta netissä, joka on maailmanlaajuinen.

:: Tarpeeksi iso toimija pystyy halutessaan kyberhyökkäyksellä lamaannuttamaan  Suomen verkot: Mm sähkö-, pankki-  ja operaattorien verkot  muutamassa minuutissa.

Muutan käsitystäni mielelläni, jos joku pystyy todistamaan factoilla, että olen väärässä.

Toivon, että asiasta päätävät kiinnittäisivät huomiota tähän tärkeään asiaan.

 

heikki